پایتون - سلام دنیا

پایتون زبانی بسیار ساده با دستوراتی سر راست است که برنامه نویسان را به برنامه نویسی بدون نیاز به کدنویسی فراوان برای اجرای یک دستور مقدماتی و ساده ( boilerplate code ) تشویق می کند. ساده ترین دستور در پایتون، دستور "print" است که برخلاف دستور چاپ در زبان سی، به سادگی، یک خط و یا عبارت جدید را چاپ می کند.

دو نسخه اصلی برای پایتون وجود دارد: پایتون ۲ و پایتون ۳

پایتون ۲ و پایتون ۳ کاملا با هم متفاوتند و آموزش در این دوره بر پایتون ۳ تمرکز دارد چرا که پایتون ۳ از نظر معنایی صحیح تر است و ویژگی های جدید را نیز پشتیبانی می کند. به عنوان مثال یکی از تفاوت های میان این دو نسخه، دستور "print" است. در پایتون ۲ عبارت "print" یک تابع ( function ) نیست و بدون پرانتز فراخوانی می شود، در صورتی که در پایتون ۳ این دستور یک تابع بوده و باید با پرانتز فراخوانی شود.

فرورفتگی

پایتون برای بلاک ها به جای آکولاد "{}" از فرورفتگی استفاده می کند. تب ( Tab ) و فاصله ( Space ) هر دو برای بلاک بندی و ایجاد فرورفتگی قابل استفاده هستند ولی کد استاندارد پایتون برای ایجاد فرورفتگی "چهار فاصله" است.

مانند تمام زبان های کدنویسی، برای شروع کدنویسی با پایتون عبارت "!Hello, World" را چاپ می کنیم:

("!print("Hello, World


/ 0 نظر / 15 بازدید